Vyhledávání

Projekty EU

srdce

Projekty EU


DOMA I S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

Společně s ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. spolupracujeme na projektu systémové sociální inovace "Zůstat doma i s Alzheimerovou chorobou". Projekt pilotuje inovační řešení pro osoby s Alzheimerovou chorobou, zůstávající v domácím prostředí, popř. v sociálních a sociálně-zdravotních institucích nespecializovaných na Alzheimerovu chorobu. Jako nástroje inovačního řešení jsou využívány: specifické vzdělávání profesionálních pečujících a neformálních pečujících, individualizované poradenství, sociálně-aktivizační služba a osobní asistence. Projekt je financován ze strukturálních fondů EU celkovým nákladem 12 463 875 Kč. Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2018 a dokončení je plánováno na 31. 3. 2022.