Vyhledávání

Náš tým

srdce

Náš tým


Osoba

Mgr. Bc. Jan Vojvodík ,MBA

ředitel

Na manažerských pozicích sociálních službách působí od roku 2003. Dlouhodobě se věnuje strategickému plánování, marketingu a sociálním inovacím. Má zkušenosti s realizací velkých projektů, je autorem úspěšné sociální inovace pro terénní sociální služby zaměřené na osoby s Alzheimerovou chorobou.

Osoba

Miluše Kubíková

ekonom, zástupce ředitele

O peníze jde vždycky až na kterém místě? Na prvním ne, tam je pro nás uživatel – ale na druhém určitě. Ekonom hlídá rozpočet, sleduje a vyhodnocuje cash-flow, připravuje řediteli podklady pro finanční řízení organizace. A k tomu všemu řídí provozní úsek organizace se zhruba dvaceti zaměstnanci.

Osoba

Dana Vacková DiS., MBA

asistentka ředitele

Nejsme nadnárodní korporace – asistentka ředitele má u nás mnohem víc práce, než by se na první pohled zdálo z názvu pozice. Zajišťuje část personalistiky, řídí oběh dokladů a jejich archivaci, je komunikační křižovatkou a je u všeho, kde o něco jde – aby pomohla, zkoordinovala, podpořila tím, co zná a umí. A není toho málo.

Osoba

Jana Bartheldy

vedoucí přímé obslužné péče v pobytových službách

Začínala jako zdravotní sestra a využívá zkušenosti ze zdravotnictví při nastavování procesů přímé obslužné péče v pobytových a ambulantních službách. Soustavně se vzdělává a podporuje profesní růst svého týmu, který je největším týmem v naší organizaci a zahrnuje přes tři desítky pracovníků v sociálních službách.

Osoba

Pavla Čermáková

vedoucí terénních služeb

Vést terénní služby je něco jako řídit docela velkou firmu – zákazníky máte po celém kraji, zaměstnance rovněž. Potřebujete komunikovat se starosty, s obyvateli obcí a měst, s odbory sociálních věcí, s uživateli a s rodinami uživatelů. Potřebujete efektivně plánovat logistiku a promyšleně využívat dostupné zdroje. Jsme moc rádi, že naše vedoucí terénních služeb tohle všechno zvládá.

Osoba

Bc. Hana Šulcová

vedoucí zdravotního úseku

Zajišťuje společně se svým týmem osmi zdravotních sester akutní i dlouhodobou zdravotní péči o uživatele našich pobytových a ambulantních služeb. Má dlouholetou praxi, je empatická a klade důraz na vzájemnou komunikaci zdravotního úseku s úsekem přímé obslužné péče.

Osoba

Jana Hudečková

sociální pracovnice pro pobytové a ambulantní služby

Dbá na to, aby do našich pobytových a ambulantních služeb přicházeli ti, kdo péči nejvíce potřebují. Jedná s žadateli o přijetí, provádí sociální šetření v jejich přirozeném sociálním prostředí, plánuje pro ně konkrétní službu přesně na míru jejich potřebám. Superviduje adaptaci nově přijatých uživatelů a působí jako „ombudsman“ pro všechny uživatele.

Osoba

Iveta Šedová

vedoucí stravovacího úseku

V pobytových a ambulantních sociálních službách je dobré jídlo základem dobré pohody. Víme, pro koho vaříme – pro seniory. Nesnažíme se nutit své strávníky do zdravých pokrmů, vaříme jim to, co mají rádi a na co byli celý život zvyklí (i když pořád začleňujeme do jídelníčku i zdravé novinky). Tým paní šéfkuchařky Šedové má jasno v tom, oč usiluje – aby u nás lidem chutnalo.

Osoba

Jiří Pelinka

správce budov

Bezpečný provoz instalovaných technologií, udržování budov i vnitřního zařízení a dohled nad autoparkem patří do náplně práce správce budov. Pan Jiří Pelinka má zkušenosti z pracovní pozice vedoucího výroby – a u nás dělá vedoucího sám sobě. Dělá svou práci dobře a vždy s úsměvem.

Osoba

Žaneta Šímová

zástupce vedoucí zdravotního úseku

Osoba

Radka Bělohlávková

zástupce vedoucí přímé obslužné péče v pobytových službách