Vyhledávání

ORGANIZACE NÁVŠTĚV OD 25.5.2020 DO ODVOLÁNÍ

srdce

ORGANIZACE NÁVŠTĚV OD 25.5.2020 DO ODVOLÁNÍ


ORGANIZACE NÁVŠTĚV OD 25. 5. 2020 DO ODVOLÁNÍ

1.Režim návštěv se řídí Mimořádným opatřením ministra zdravotnictví ČR, které je přílohou č. 4 k usnesení vlády ČR č. 555 ze dne 18. 5. 2020 a opatřeními ZSP popsanými níže:

2.Návštěvy jsou povinny dodržovat návštěvní dobu, která je rozhodnutím ředitele stanovena na 9 – 16 hod ve dnech pondělí - neděle.

3.Každá návštěva může sestávat z maximálně 2 osob a v jednom okamžiku se může v areálu ZSP nacházet maximálně 10 osob návštěvníků. Proto doporučujeme objednat se na návštěvu telefonicky předem. Maximální doba návštěvy je 60 minut, maximální počet vykonaných návštěv u jednoho uživatele jsou dvě návštěvy týdně.

4.Každý návštěvník je povinen uvést jméno a příjmení své i jméno a příjmení navštěvované osoby, strpět změření teploty bezkontaktním teploměrem, chránit si ústa a nos rouškou a před vstupem do budovy provést dezinfekci rukou u výdejníku dezinfekce.

5.Návštěvy u uživatelů schopných chůze nebo pohybu na vozíku se odehrávají výhradně ve vstupní hale nebo na zahradě ZSP (do zahrady je vstup umožněn pouze hlavním vchodem do budovy).

6.Návštěvy u imobilních uživatelů mohou probíhat na pokoji uživatele, ovšem v jednom okamžiku smí být na pokoji pouze jedna návštěva u jednoho uživatele (tedy max. 2 osoby).

7. Zaměstnanci ZSP jsou oprávněni nevpustit do zařízení osoby s tělesnou teplotou vyšší než 37°C, viditelnými příznaky respiračního onemocnění, dále osoby, které neprovedly při vstupu dezinfekci rukou nebo nemají zakrytý nos a ústa. Zároveň jsou zaměstnanci ZSP oprávněni vykázat ze zařízení osoby, které přesáhly povolenou dobu návštěvy nebo podle posouzení zaměstnancem ZSP představují pro uživatele hygienické ohrožení.

8.Telefonicky objednané návštěvy mají přednost, respektujte to, prosím.

Každá návštěva je dále povinna před vstupem podepsat čestné prohlášení o svém zdravotním stavu. 

Děkujeme za pochopení. Chráníme bezpečí vašich seniorů.

Fotogalerie